Saat Pzrts - Cuma 10:00-18:00
Email info@pixelmediagroup.gen.tr Tel: 0850 441 08 34

Web Sayfası son 5 gün!

web_1920x1200Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren 1524?üncü maddesi denetime tabi olan sermaye şirketlerine birer web sitesi açmak ve sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanmasına ayırmak zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından hazırlanıp Resmi Gazetenin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile TTK?nın 1524?üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Denetime tabi şirketler açısından zorunluluğun başlangıcı Yönetmeliğin geçici 1?inci maddesinde belirlenmiştir. Anılan madde uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir. İnternet sitesi mevcut olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir. Bu çerçevede Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketler açısından zorunluluk 01.10.2013 tarihinde başlayacaktır.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.

?e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı? Platformumuz, denetime tabi tüm şirketlerin TTK?nın 1524?üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, Bakanlığın MERSİS sistemi ile entegrasyonun sağlanarak veri paylaşımının yapılacağı bir sistemdir. Kuruluşumuzca MTHS hizmeti, ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerine haiz e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilecektir. Payları Kuruluşumuzca kayden izlenen tüm şirketler bu hizmeti isterlerse Kuruluşumuzdan alarak Kanunun 1524?üncü maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. Diğer taraftan, Kuruluşumuz söz konusu hizmeti payları kayden izlenen şirketlerin yanı sıra düzenleme kapsamındaki tüm şirketlere sunmayı amaçlamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı genel mektubumuza erişmek için tıklayınız.

Leave a Reply